funkcje rolet1. Ochrona przed wpływami atmosferycznymi

Konserwacja okien, szczególnie drewnianych, wymaga dużego nakładu, a okna, by zachować świeżość muszą być chronione. Do tego celu doskonale nadają się rolety zewnętrzne, które użytkowane we właściwy sposób, zabezpieczają okna przed niszczącymi wpływami warunków atmosferycznych. Trwałość okna ulega zwielokrotnieniu, co pozwala zaoszczędzić środki na konserwację.

2. Ochrona przed niskimi temperaturami

W naszych warunkach klimatycznych ten czynnik nabiera szczególnego znaczenia ze względu na prawie 6-miesięczny sezon grzewczy. Między opuszczoną roletą, a oknem powstaje poduszka powietrzna, która stanowi izolacje. Dzięki temu zaoszczędzimy nawet do 40% energii (w zależności od posiadanych okien).

3. Wentylacja pomieszczeń

Dzięki perforacji, znajdującej się na pancerzu rolety, można bez obawy o wystąpienie przeciągów dokonać wietrzenia pomieszczeń przy częściowo uniesionej rolecie.
Dodatkowym plusem tej konstrukcji jest zabezpieczenie przed owadami.

4. Ochrona przed wysokimi temperaturami

Jedną z niewątpliwych zalet rolet zewnętrznych jest ich izolacyjność termiczna. Przy temperaturze powietrza 35oC, zaciemniając pomieszczenie roletą aluminową z pianką poliuretanową, o grubości pancerza 7,5 mm - w pomieszczeniu uzyskujemy temperaturę na poziomie 23 - 26oC. Najlepszym potwierdzeniem tego faktu jest powszechności rolet w krajach basenu Morza Śródziemnego

5. Ochrona akustyczna

Dla mieszkańców aglomeracji miejskich ochrona przed hałasem nabiera dodatkowego znaczenia. Dlatego projektanci i konstruktorzy poświęcają coraz większą uwagę każdemu decybelowi, który negatywnie wpływa na nasz układ nerwowy. Roleta prawidłowo zamontowana może obniżyć poziom hałasu nawet o 6 - 14 decybeli.

6. Ochrona przed spojrzeniami z zewnątrz.

Rolety zewnętrzne gwarantują 100 % intymności. Zachowanie strefy prywatności wydaje się być bardzo ważnym czynnikiem dla prywatnego inwestora. Możliwość wyizolowania się ze środowiska pozwala na stworzenie indywidualnego mikroświata.

7. Ochrona przed promieniowaniem magnetycznym

Dostrzegli ją właściciele telefonów komórkowych. Przy zasłoniętych roletach sygnał radiowy znacznie słabnie. Dzisiaj nauka nie dysponuje jeszcze wiarygodnymi informacjami na temat wpływu promieniowania magnetycznego na nasz organizm. Można jednak przyjąć założenie, że im mniej promieniowania wokół nas, tym lepiej dla nas i naszego zdrowia.

8. Ochrona przed wandalizmem i włamaniem.

Skuteczność antywłamaniową rolery bada się w tzw. "czasie przejścia", by nadać klasę włamaniową o symbolu ER . Skala ER przyjmuje wartości od 1 do 6, 6 oznacza roletę niemożliwą do sforsowania z zewnątrz przy zastosowaniu konwencjonalnych środków. Powszechnie stosowane rolety posiadaja klasę ER 1, ER 2. Jest to wystarczające zabezpieczenie przed wandalizmem i intruzami z zewnątrz. Każda roleta, przy próbie podnoszenia z zewnątrz, powoduje hałas, co często okazuje się skutecznym zabezpieczeniem. Rolety posiadające klasę ER 5, ER 6 wykonywane są z materiałów zdecydowanie masywniejszych i posiadających szereg zabezpieczeń konstrukcyjnych. Sposób montażu odgrywa też znaczącą rolę.