historia roletOkazuje się, że rolety zewnętrzne mają swoją bardzo długą historię!

Już Rzymianie jako zamknięcia okna używali okiennicy, która obracała się u góry i u dołu w drewnianych czopach wyrobionych w ramie - taką oryginalną okiennicę można jeszcze dzisiaj oglądać w Muzeum Królewskim w Berlinie.

historia rolet
Na zdjęciu: przykład zastosowania rolet w wybudowanym w 1893 roku domu w River Forest.

Za pierwszą, uchwytną datę, w najnowszej historii rzemiosła roletowo-żaluzjowego uchodzi rok 1854. W tym roku mianowicie, Henrich Fresse założył w Hamburgu "Pierwszą Niemiecką Fabrykę Żaluzji", dzisiejszą Firmę Riediger & Franck.

W gruncie rzeczy te podciągane żaluzje z 1854 r. różnią się tylko nieznacznie od dzisiejszych. Główna różnica polega na tym, że w miejsce drewna pojawiło się dzisiaj aluminium, oczywiście pomijajac pojedyncze, techniczne udoskonalenia.

Do tych żaluzji podciąganych dołączyła później żaluzja nawijana do okien wystawowych i pomieszczeń mieszkalnych, która z biegiem czasu została nazwana roletą zewnętrzna.

 

Wykorzystano materiały z kwartalnika OKNO nr 4/97